พลาสติก

ซุปเปอร์ลีน

จำหน่ายซุปเปอร์ลีนแบบท่อนกลมตัน ขนาดตั้งแต่ 10 mm. - 150 mm. ความยาว 1 เมตร/ท่อน

Update