ยาง

ไพโรไลซิส ยางรถยนต์เก่า

  Tire pyrolysis - the true recycling solution   Features Worldwide, it is estimated that one billion scrap tires are produced every year.  Instead of burning the tires, the Metso system roasts them at a lower temperature in an atmosphere devo ...
Read More...

Staff
Update
ยางพาราใช้ทำอะไรได้บ้าง  

  เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ราคายางตกต่ำ ทำให้หลายคนต้องการรู้ว่า ยางพาราใช้ทำอะไรได้บ้าง ทำให้ผมเห็นว่า อยากจะรวบรวมเอา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สร้างมาจาก ยางพารา เพราะนโยบายของรัฐบาลก็มีการส่งเสริมให้เกิดความต้องการใช้ หรือ Demand ภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อจะไ ...
Read More...

Staff
UpdateNever