Ksys Corp Co.,Ltd.
T: 0879993989 0634422999 0992277555
E: info@ksys.co.th www.ksys.co.th
S: Line Whatsapp

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนเคลื่อนไหว ZONIC M100 Featured

Type
Price
299.00Baht
Offer
  • ติดตั้งในพื้นที่ ที่ไม่ต้องการเปิดไฟทิ้งไว้
    เช่น ห้องน้ำสำนักงาน ทางเดิน ระเบียง 
  • ต่อหลอดไฟได้สูงสุด 400W
  • ปลอดภัยจากความมืด ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ติดตั้งง่าย มีคู่มือภาษาไทย
  • รับประกันสินค้า 1ปี
    (เปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 7วัน *การใช้งานปกติ)
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, จัดส่งฟรี
Youtube
www.ksys.co.th/
465
Links
Staff

Welcome to use M100 Infrared motion sensor!

ผลิตภัณฑ์นี้ ผสานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับความไวสูงและวงจรควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สร้าง ความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และใช้งานง่าย ตรวจจับสัญญาณความร้อนจากคน ควบคุมสั่งการให้เปิดไฟเมื่อมีคนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ติดตั้ง และปิดไฟเมื่อคนออกจากพื้นที่ สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้โดยอัตโนมัติทั้งแบบกลางวัน-กลางคืน และกลางคืนอย่างเดียว ติดตั้งง่าย และใช้งานได้อย่างแพร่หลาย กับหลอดไส้ หลอดบัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ หลอดLED

FUNCTION:

Ø  โหมด กลางวัน-กลางคืน: ผู้ใช้งานสามารถปรับการทำงานในสภาพแสงที่แตกต่างกัน ให้ทำงานในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนเมื่อมีการตั้งค่าที่ "รูปพระอาทิตย์" ตำแหน่ง (สูงสุด) และมันสามารถทำงานในสภาพแสงน้อยกว่า 3LUX เมื่อมันถูกปรับไปที่ "3" ตำแหน่ง (ต่ำสุด) สำหรับการปรับรูปแบบโปรดดูที่รูปแบบการทดสอบ

 

Ø  ค่าหน่วงเวลาสะสม: เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ค่าหน่วงเวลาจะถูกเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหลอดไฟจะเปิดต่อเนื่องโดยไม่เกิดการกระพริบ และหลอดไฟจะปิดเอง เมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวและหน่วงเวลาจนครบ

* รับประกันสินค้า  1ปี ในเงื่อนไข ส่งสินค้า ตัวเดิมพร้อมค่าจัดส่งกลับ 150บาท