สวิตซ์เซ็นเซอร์

สวิตซ์เซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ZONIC รุ่น MS300 ติดเพดาน *ลดราคาจาก 750บาท เหลือ 450บาท

 *รุ่นนี้มีเซ็นเซอร์มากกว่า ถึง3ชุด อยู่ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อสั่งเปิดและปิดไฟอัตโนมัติ สะดวก ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และใช้งานง่าย ระบบจะตรวจจับสัญญาณความร้อนจากสิ่งที่เคลื่อนไหว ในพื้นที่ติดตั้ง สามารถตั้งโหมดให้ทำงาน กลางวันกลางคืน ...
Read More...

Price450.00Baht
ID278
Update

Welcome to use M100 Infrared motion sensor! ผลิตภัณฑ์นี้ ผสานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับความไวสูงและวงจรควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สร้าง ความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และใช้งานง่าย ตรวจจับสัญญาณความร้อนจากคน ควบคุมสั่งการให้เปิดไฟเมื่อมีคนเข้ามาในบริเวณพื้น ...
Read More...

Price250.00Baht
ID465
Update
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ZONIC รุ่น M300 แบบติดเพดาน (Microwave Sensor) *ลดราคาจาก 850บาท เหลือ 500บาท

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ล่าสุด  ผสานเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง( 5.8GHz ) และวงจรควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สร้าง ความทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และใช้งานง่าย รัศมีการตรวจจับสามารถตั้งค่าได้ อุปกรณ์ทำงานโดยตรวจจับการเค ...
Read More...

Price500.00Baht
ID401
Update

ควบคุมสั่งการให้เปิดไฟเมื่อมีคนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ติดตั้ง และปิดไฟเมื่อคนออกจากพื้นที่ สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้โดยอัตโนมัติทั้งแบบกลางวัน-กลางคืน และกลางคืนอย่างเดียว ติดตั้งง่าย   อินฟาเรด ติดผนัง ปกติ 500 ลดเหลือ 250 อินฟาเรด ติ ...
Read More...

Minimum10
ID916
Update
*ของหมด เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ZONIC รุ่น MW100 สำหรับ เปิด/ปิด หลอดไฟอัตโนมัติ (แบบไมโครเวฟ)

สวิทซ์เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว MW100 *ใช้สัญญาณไมโครเวฟในการตรวจจับ ใช้ในที่อากาศร้อนได้ * ตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่านบานประตูบานหน้าต่างที่เป็นกระจกหรือ ผนังบางได้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใหม่ล่าสุด  โดยรวมเทคโนโลยี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คว ...
Read More...

Price850.00Baht
ID374
Update
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ZONIC รุ่น MS100

Infrared Motion Sensor  เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR Motion Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ติดตั้งง่าย เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยประหยัดพลังงาน และเสริมความปลอดภัยภายในบ้าน อุปกรณ์ทำงานโดยการรับรังสีอินฟาเรด(คลื่นความร้อน)จากร่างกายมนุษย์ เมื่อ ...
Read More...

Price600.00Baht
ID322
Update

ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถเปิด-ปิดไฟ โดยอัตโนมัติตามค่าความสว่างแสง โดย อุณหภูมิ และความชื้นไม่ส่งผลกับอุปกรณ์นี้ ไม่ใช่แค่สะดวก เท่านั้น แต่ยังใช้งานได้ง่ายอีกด้วย   มันสามารถควบคุม การทํางานของโหลด(หลอดไฟ) เฉพาะในเวลากลางคืน เช่น ไฟถนน ไฟสวน  และอื่น ๆ ใช้เปิด ...
Read More...

Price200.00Baht
ID313
Update
PANASONIC WTKG 2411 (เซ็นเซอร์หลัก) และ 2911(เซ็นเซอร์ต่อพ่วง)

Infrared Motion Sensorคุณลักษณะเฉพาะ  สามารถติดตั้งร่วมกับเซ็นเซอร์ต่อพ่วง (WTKG 2911) ได้สูงสุด 4 ตัว การตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ ที่มีความถี่สูง(Napion Sensor) กำหนดค่าหน่วงเวลาสำหรับไฟดับตั้งแต่ 10 วินาที-30 นาที สามารถปรับระดับแสงในการตรวจจับตั้งแต่ ...
Read More...

ID333
Update