เหล็กหล่อ

จำหน่ายเหล็กหล่อท่อนทรงกลม ท่อนสี่เหลี่ยม และ ก้อน ขนาดต่างๆ สำหรับงานกลึงเพื่อเป็นอะไหล่สำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับงานแม่พิมพ์ เป็นต้น

Update
เหล็กหล่อท่อนเกรด FC20

แบบตัน 1/2" - 6" ความยาว 12"  แบบรู วงนอก 2" - 6"            วงใน 1/2"- 4 1/2" ความยาว 12"  

Update
เหล็กหล่อท่อนสี่เหลี่ยมเกรด FC20

แบบท่อนสี่เหลี่ยม  1", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2", 3", 4"

Update